onsdag 28 december 2011

Murar väggar

Vi murar med två olika sorters Lecablock, ett som är isolerat (Isoleca) och ett utan isolering. Det utan används där man skall återfylla. Har även börjat bygga trästommen som byggs med 45x195 regel.

måndag 26 december 2011

Förbereder för muraren

Lodräta stöd monteras för att underlätta vid murning. Första våningen skall delvis muras eftersom det blir ett sutteränghus.

Gjutning. Dagen där inget får gå fel.


Formen fylls med betong och jämnas av till en fin yta.

Golvvärme och armeringFästskenorna till golvvärmerören läggs ut. Sedan monteras rören i sektioner anpassade efter varje rum och kopplas ihop i en golvvärmecentral. Ovanpå det läggs armeringsnät ut samt att man har armerat extra runt kanter och diverse förstärkningar där bärande innerväggar ska stå.

Grundformen byggs


Kantelementen från BEWI är utsatta och därefter är läggs frigolitskivor som isolerar grunden. Vatten och avlopp är även draget i frigoliten. Viktigt att tänka på är att få med avloppen till andra våningen.

Stenflis och avjämning


Ca 5 cm stenflis är utlagt för att kunna göra den sista avjämningen innan man ställer dit formen för grunden. I detta skede är även avlopp och vatten indraget.

Dränering
Dränering och dagvattensrör läggs runt hus och garage. Sedan läggs ett lager stenmakadam på, ca 20 cm så att vattnet kan ledas ut i dräneringen.

SchaktSprängarna har varit här och en stor del av sprängmassorna har blivit bortforslade. Resterande sprängsten har lagts ut och packats med välten för att få en stabil grund att bygga på.

Huset är rivet


Vi köpte en tomt med ett befintligt hus som vi har rivit.