tisdag 31 januari 2012

Plastning


Väggarna är isolerade och nu sätter vi upp en kondenstät och åldersbeständig plast.

onsdag 25 januari 2012

Isolering och luftspaltLuftspalten i taket är en 45x45 regel som vi har skruvat i råsponten sedan spikat en masonit underifrån.


söndag 22 januari 2012

Huset är väder tätt

Nu har vi klätt väggarna med vindduk och även satt 28X70 (glespanel) på alla reglar så att vi får en luftspalt
när vi sedan sätter den  liggande panelen.

måndag 16 januari 2012

Hustaket
Nu är taket klart. Takstolarna levereras även dessa från Derome. 
På detta lägger vi 22 mm råspont och papp.
Skivorna som syns mellan takstolarna är början till luftningen av taket.

onsdag 11 januari 2012

Garagetak


Garagetaket är gjort med 22 mm råspont, underlagspapp och takstolar från Derome byggvaror.


söndag 1 januari 2012

Innerväggar och Putsning


Innan man lägger bjälklaget måste man bygga de bärande innerväggarna så att bjälkarna har stöd.
Vi har även putsat utsidan av muren och täckt med presseningar så att putsen inte ska frysa.

Kantbalk


Översta skiktet på leca väggen är ett specielt  block som är u-format.
Där i lägger vi 2 armeringjärn och fyller sedan med betong.


Gjutning av Kontrefor


Kontrefor är en förstärkning i en murad vägg.
Vi har släppt en spallt på ca 50 cm som vi armerar och sedan fyller med betong.
Detta görs för att väggen skall bli starkare när man sedan skall fylla med stenmakadam på utsidan.